فاضل موسوی

دسترسی احمدی نژاد به پرونده های خاص مانع بررسی تخلفاتش است

زیتون– فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم درباره علت عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد گفت که دسترسی او به پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است. فاضل موسوی درباره سرنوشت پرونده‌های احمدی نژاد در مجلس هشتم،