غلامعلی صابری

خاطرات یک تلفن‌چی با حافظه‌ای بی‌نظیر

اگر با شماره تلفن-۷ ۶۶۷۰۵۱۰۱ تماس بگیرید با اولین بوق خواهید شنید: «تالار وحدت، بفرمایید!». شاید هنگام تماس با سایر سازمان‌ها و نهادها تفاوت چندانی نداشته باشد آن که تلفن را جواب می‌دهد کیست اما در مورد تالار وحدت قطعا