بایگانی

۰۶ تیر ۱۳۹۷

هیزم‌های آماده اشتعال

محمدجواد غلام‌رضا کاشی

سخنگوی دولت از ایرانیان خارج از کشور می‌خواهد دلارهای خود را به داخل کشور بیاورند و مردم در داخل هم به جای تبدیل کردن اموال خود به دلار، ارزهای خارجی خود را به بازار بیاورند. مردم اما می‌خندند، خنده‌ای که ادامه…