عملیات مرصاد

ناگفته‌های رازینی از محاکمه دستگیر شدگان عملیات مرصاد

زیتون– علی رازینی٬ رییس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح وقت٬ با بیان اینکه دادگاه‌های دستگیرشدگان در عملیات مرصاد بسیار کوتاه بود، گفت: «به دلیل وجود دادگاه جنگ رسیدگی به پرونده‌ها بدون تشریفات انجام می‌شد و محاکمه در همان شهر دستگیری، انجام می‌شد.»