عماد گلی

قم از نگاهی دیگر

اجرای گروه کُر در شهر قم حاشیه‌های خاص خود را داشت که در نهایت به اعلام موضع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با امضای آیت‌الله

همگرایی برای امید

امید و امیدوار ماندن ، نگاهی ست که در سال های اخیر در بین باورمندان به رفرم سیاسی و اجتماعی گسترش یافته است. با توجه

آخرین مطالب