علی نصری

حباب سیاسی

رهبران «مجاهدین خلق» و حامیان مالی آن‌ها و تمام کسانی که در همایش‌های اخیر آن‌ها شرکت کرده‌اند و عضو این گروه شده‌اند، قطعاً به خوبی می‌دانند که «ارزش واقعی» این گروه به عنوان یک جریان سیاسی به مراتب کم‌تر از پول‌هایی است که برای آن‌ها خرج می‌شود و چشم‌انداز هرگونه حضور آن‌ها در آیندهء سیاسی ایران بسیار نازک‌تر از «حبابی» است که از آن‌ها ساخته‌اند. اما آن‌ها مثل ژاک اتلی منطق این «بیزنس» بزرگ را درک کرده‌اند و با قواعد آن بازی می‌کنند.