علی معلم دامغانی

علی معلم: تشخیص شایستگی افراد در فرهنگستان با من است

زیتون- علی معلم در پاسخ به انتقاداتی به مدیریت او در فرهنگستان هنر، گفت:« بنده که اینجا هستم تصمیم‌گیری بسیاری از مسائل فرهنگستان به عهده‌ی من گذاشته شده ازجمله تشخیص اینکه چه کسی صلاحیت و توانایی کارها را دارد و