علی معلم

علی معلم درگذشت

زیتون- علی معلم، تهیه‌کننده سینما و مدیرمسوول و صاحب امتیاز مجله «دنیای تصویر» به دلیل ایست قلبی درگذشت. مسئول دفتر نشریه دنیای تصویر به ایلنا گفت که معلم در دفتر کار و پس از ایست قلبی درگذشت. سایت دنیای تصویر

علی معلم: تشخیص شایستگی افراد در فرهنگستان با من است

زیتون- علی معلم در پاسخ به انتقاداتی به مدیریت او در فرهنگستان هنر، گفت:« بنده که اینجا هستم تصمیم‌گیری بسیاری از مسائل فرهنگستان به عهده‌ی من گذاشته شده ازجمله تشخیص اینکه چه کسی صلاحیت و توانایی کارها را دارد و