علی مزروعی انتخابات خبرگان مجلس

مجلس دهم همان مجلسی‌ است که اصلاح‌طلبان دنبال آن بودند

زیتون – قدم بعدی اصلاح‌طلبان چیست؟ آن‌ها چه برنامه‌ای برای پسا انتخابات دارند؟‌ با وجود حذف محمد یزدی که ریاست خبرگان پیشین را برعهده داشت آیا شانسی وجوددارد که هاشمی‌رفسنجانی که بیشترین رای را در انتخابات خبرگان به دست آورده