علی اشرف درویشیان

برگزاری مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان جلوگیری شد

زیتون– کانون نویسندگان ایران خبر داد که مأموران امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان، داستان‌نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه، که برای امروز (جمعه)، برنامه ریزی شده بود، جلوگیری کرده‌اند. کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران خبر داد که قرار

مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان در کرمانشاه لغو شد

زیتون-مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان، داستان‌نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه، که قرار بود روز شنبه در دانشگاه علمی کاربردیِ فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شود، لغو شد. علت لغو این مراسم و نام نهادی که دستور چنین کاری را