علي يونسي

برخی بدون دشمن فرضی نمی‌توانند کشور را اداره کنند

علی یونسی، معاون امور اقوام و اقلیت‌های رییس جمهوری در واکنش به هشدارها درباره احتمال تکرار حوادث سال ۸۸ در انتخابات پیش رو و همچنین «دست داشتن سلطنت‌طلبان» در حمله به سفارت عربستان سعودی گفت: «معدودی افراد، معتقدند بدون دشمن