علوی گلپایگانی

حمایت مراجع قم از اقدامات دولت

زیتون– رییس‌جمهوری ایران امروز در سفری به قم با مراجع شیعه دیدار کرد. آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار، خطاب به روحانی گفت:« شما رییس جمهوری موفقی هستید. و با وجود همه مشکلاتی که بخشی از آن میراث گذشته و