علوی تبار انتخابات اصلاح طلبان مجلس

مجلس آینده قطعا به تندروی مجلس فعلی نخواهد بود

زیتون- فیروزه رمضان‌زاده: اصلاح‌طلبان در آخرین روزهای تبلیغات انتخاباتی در تلاش برای جلب بخش وسیع‌تری از آرای خاکستری تلاش هستند. آنها امیدوارند که بدنه اجتماعی طرفدار تغییر را متقاعد به مشارکت انتخاباتی کنند و گام دوم را برای عقب‌ راندن اصولگرایان