بایگانی

۲۰ دی ۱۳۹۵

هاشمی رفسنجانی: الذی لیس کمثله شخص!

سیدعطاءالله مهاجرانی

این عنوان را از طلال سلمان روزنامه نگار برجسته لبنانی و سردبیر السفیر وام گرفته ام. او در سوک هانی فحص، که برای من هم بمثابه دوستی شفیق و پرمهر بود، از همین عنوان یا تیتر استفاده کرد. این شیوه ادامه…