عزت الله انتظامی

عزت الله انتظامی: برای تحقق آشتی ملی، حصر را رفع کنید

زیتون-عزت الله انتظامی، «آقای بازیگر» سینمای ایران در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی پرسید: چگونه می‌توان دل در گرو سربلندی میهن داشت و از لاینحل ماندن پاره‌ای مشکلات بیمناک نبود؟ و آنچه این نگرانی را افزون می‌کند، تداوم آنها و بی‌تفاوتی در