بایگانی

۰۵ مهر ۱۳۹۵

سعید مرتضوی بخشیده می‌شود یا نه؟

صاحب‌نظران و فعالان سیاسی و مدنی در پاسخ به اقتراح زیتون می‌گویند؛

زیتون– غیرمنتظره، دیرهنگام، ناتمام، با قلم‌خوردگی و شاید هم فرمایشی و به‌اکراه و از سر ریا؛  تا اینجای کار گویا نامه‌ی عذرخواهی سعید مرتضوی نتوانسته است دلی را به‌دست آورد. دادستان سابق تهران، حق یا ناحق، نه تنها  دل‌های زیادی ادامه…