بایگانی

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

در جست‌وجوی شهری مردم‌گرا و شاد

عبدالله مومنی

در سال‌های آغازین دهه ٩٠ کتابخانه مرکز اسناد فنی و تخصصی شهرداری تهران تعطیل و محل آن در باغ فردوس به کتابخانه‌ای عمومی تغییر یافت. این کتابخانه در سال ٧۶ تاسیس شده بود و بیش از ١۵ سال، ابتدا با ادامه…