عبدالله اوجالان

اعطای شهروندی ایتالیا به رهبر محبوس پ‌ک‌ک

زیتون- یکی از شهرهای ایتالیا رهبر محبوس حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) را به عنوان شهروند افتخاری خود معرفی کرد. شهرداری پالاگونیا در استان کاتانیای ایتالیا طی مراسمی رسمی هم‌زمان با روز آزادی ایتالیا نشان شهروندی خود را به عبدالله