عبدالعلی برومند

عبدالعلی ادیب برومند درگذشت

زیتون– حسین موسویان، رییس هیات اجرایی جبهه ملی ایران خبر داد که عبدالعلی ادیب برومند، رییس هیات رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران، عصر