عباس پالیزدار

مرتضوی: پالیزدار دروغ‌های مضحک می‌گوید

زیتون– سعید مرتضوی گفته‌های عباس پالیزدار درباره تهدید او به اعدام را «دروغ‌های مضحک و توهین به شعور مخاطب» خواند؛ اما نسبت به ادعای او درباره خارج کردن یک نسخه از اسناد و مدارک اقداماتش از کشور واکنشی نشان نداد.

سعید مرتضوی اسناد و مدارکی را به خارج از کشور فرستاده است

زیتون- عباس پالیزدار، از شاکیان سعید مرتضوی در مورد روند بررسی پرونده گفت «شکایت من از مرتضوی در مرحله رسیدگی صدور حکم نهایی است؛ البته چند موضوع شکایت رسیدگی نشده بود که به دادگاه ارجاع داده شد.» او در مورد