بایگانی

۲۲ تیر ۱۳۹۷

عباس امیر‌انتظام؛ ۴۰ سال پایداری برای رفع اتهام

فراموش کرد و بخشید و رفت

زیتون ـ مهسا محمدی- عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت بعد از انقلاب، و سفیر پیشین ایران در کشورهای اسکاندیناوی در حالی درگذشت که پس زندگی‌اش در کارنامه چهار دهه جمهوری اسلامی، نمونه‌ای بارز بی‌عدالتی در سیستم قضایی و زندان‌های ایران ادامه…