طب اسلامی

بازداشت به خاطر تبلیغ ادرار شتر

زیتون– مهدی سبیلی٬ حکیم طب اسلامی که مدعی شده بود راه درمان بیماری کرونا «نوشیدن ادرار شتر» است٬ امروز (چهارشنبه) بازداشت شد. مهدی سبیلی،‌ مدیر انجمن