طاهره ریاحی

وضعیت جسمی طاهره ریاحی وخیم است

زیتون- وضعیت جسمی طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار و دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا، «وخیم» است. وب‌سایت کلمه گزارش داد طاهره ریاحی در زندان «دچار مشکلات عصبی شدیدی