بایگانی

۰۱ تیر ۱۳۹۵

ما سقوط کرده ایم، بپذیریم!

طاهره بارئی

مقاله خانم طاهره مظاهری  در سایت زیتون با عنوان «معذرت خواهی» که در آن به دشواری عذر گناه خواستن اشاره کرده و خاستگاهش را تربیت دوران کودکی دانسته بود، پیش درآمدی قرار گرفت برای نگارش مطلبی که پیش رو دارید. ادامه…

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

توقف فلسفه، جدائی از واقعیت تجربی

طاهره بارئی

عقب ماندن فلسفه از علم واقعیتی ست که بیان شدن آن با کلام هاوکینز، و برانگیختن عده ای برای افزایش پیروزمندانۀ عددی دیگر کنار تعداد مدافعین نفی اهمیت فلسفه و برای گروهی دیگر، برای به میدان آمدن و تلاش درجهت ادامه…