صیانت

طرح صیانت؛ بسط جامعه طبقاتی به فضای آنلاین

زیتون ـ مهسا محمدی: کار مجلس شورای اسلامی و طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» به جاهای باریک کشیده. بعد از آن که روز اول دی ماه مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح، اشکالات

راهزنی واقعی در فضای مجازی؟

زیتون ـ مهسا محمدی: تنها گزاره‌ی قطعی که درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مجلس می‌توان گفت این است که طرح مانند طراحانش سراسر ابهام و تناقض است. به گفته خود نمایندگان طرح ابتدا