صنعا

ایرلو یا شهلایی؟ یک تیر و دو نشان

زیتون ـ سولماز ایکدر: خبر کوتاه مرگ حسن ایرلو که در ساختار رسمی جمهوری اسلامی او را «سفیر ایران در صنعا» می‌خوانند، طی روزهای گذشته