صندوق بین المللی پول

رشد اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها

زیتون- صندوق بین‌المللی پول، در گزارشی پیش‌بینی کرد رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری به چهار و نیم درصد می‌رسد.  براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های مالی و پولی محتاطانه در سال‌های اخیر به کار گرفته شده و تورم