صندلی فروشی

غفلت دربان دانشگاه یا «صندلی‌فروشی» مسئولان

زیتون ـ نیلوفر سعیدی: همه چیز از یک خبر ساده آغاز شد. چندی پیش برخی از سایت‌های داخلی ایران خبر دادند که دختر جوانی، بدون شرکت در کنکور و بدون آن که دانشجو باشد، بارها سر کلاس‌های دندانپزشکی دانشگاه شهید