صادق شیرازی،حسین شیرازی،مرجع تقلید،

پروژه برخورد با «تشیعی که از لندن و آمریکا تبلیغ شود»

زیتون-مریم تاوار: عصر روز جمعه گروهی از هواداران آیت‌الله صادق شیرازی، از روحانیون شیعه، در مقابل سفارت ایران در لندن تجمع کردند و سپس چهارتن از آنان وارد بالکن سفارت شده و با در دست داشتن پرچمی آبی‌رنگ، به بازداشت آیت‌الله