شیما بابایی

???? شیما بابایی با وثیقه از زندان آزاد شد

زیتون- دقایقی پیش شیما بابایی، از بند ۲-الف زندان اوین آزاد شد. به گزارش «زیتون» این فعال اجتماعی و حقوق کودکان، پس از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی، آزاد شد. شیما بابایی، ۲۲ ساله و دانشجوی

???? شیما بابایی تفهیم اتهام شد

زیتون- یکی از نزدیکان شیما بابایی به «زیتون» خبر داد که این فعال اجتماعی و حقوق کودکان با اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بازداشت شده است. شیما بابایی، ۲۲ ساله و دانشجوی معماری، نیمه شب ۵ خرداد