شورش گرسنگان

دادگاه‌ مردمی آبان؛ وقتی «عدالت» هم مهاجرت می‌کند

زیتون ـ یلدا امیری: رویکرد جمهوری‌اسلامی در ۴۳ سال حکومت بر ایران اجرای سیاست «النصر بالرعب» در مقابل مردم بوده‌است. سپاه پاسداران و دیگر بخش‌های نظامی-امنیتی متناسب با تعریف نظام از «تهدید داخلی» رشد کردند تا برای سرکوب هرگونه اعتراض