شورای پروانه نمایش

سخت‌گیری‌های جدید برای صدور مجوز ساخت و نمایش

زیتون- برخوردها با فیلم ۵۰ کیلو آلبالو و اظهارات جدید وزیر ارشاد و گمانه‌زنی‌ها‌ درباره تغییر اعضای شورای پروانه نمایش، شائبه تغییر رویکرد وزارت ارشاد در زمینه صدور پروانه فیلم ها را تقویت کرد، هرچند حجت‌الله ایوبی دیروز اعلام کرد ابلاغی