شورای شهر پنجم

گزینه‌های اصلی شهرداری تهران مشخص شدند

زیتون ـ هفت گزینه شهرداری تهران معرفی شدند که در بین این هفت تن نجفی بالاترین رأی برای شهردار شدن را به خود اختصاص داد. زهرا نژادبهرام، منتخب شورای پنجم ساعتی پیش نام نامزدهای تصدی این پست را در توییترش