شورای شهر مشهد

????جزییاتی از علت دستگیری عضو شورای شهر مشهد

زیتون– حسن حیدری٬ معاون دادستان خراسان‌رضوی٬ خبر داد که یکی از اعضای شورای شهر مشهد بازداشت شده است. به گفته قاضی حیدری٬ مسائل مالی و اعمال نفوذ علت این دستگیری بوده است. در حالی که یک منبع آگاه به «زیتون»