شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان،محمدرضا عارف،عبدالله نوری،مصطفی معین،محمد خاتمی،جوانان اصلاح طلب

شاید هم عبدالله نوری به جای محمدرضا عارف

زیتون-سحرنصیری: تشکیل «نهاد ملی اصلاحات»، جایگزین کردن چهره های «مقاوم» و «ملی» به جای «بوروکرات ها و محافظه کاران» و وارد کردن اقلیت‌های مذهبی، فعالان مدنی و فعالان صنفی در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، خواسته ۱۰۰ جوان اصلاح‌طلب از محمد خاتمی