بایگانی

۲۴ خرداد ۱۳۹۷

«چهره‌های ملی» و «بوروکرات‌ها» در نامه جوانان اصلاح‌طلب به خاتمی

شاید هم عبدالله نوری به جای محمدرضا عارف

زیتون-سحرنصیری: تشکیل «نهاد ملی اصلاحات»، جایگزین کردن چهره های «مقاوم» و «ملی» به جای «بوروکرات ها و محافظه کاران» و وارد کردن اقلیت‌های مذهبی، فعالان مدنی و فعالان صنفی در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، خواسته ۱۰۰ جوان اصلاح‌طلب از محمد خاتمی ادامه…