شورای سیاست‌گذاری

نماز جمعه یا تریبون تهدیدِ جمهور

زیتون ـ سولماز ایکدر: تریبون نماز جمعه، منبر واجب تخییری شیعیان، چند صباحی است که تبدیل به سنگری برای حمله به جمهور شده است. ائمه جمعه از «منبر صاحب الزمان» یا شهروندان را تهدید می‌کنند، یا از دسترسی مردم به