شورای سیاست‌گذاری

نماز جمعه یا تریبون تهدیدِ جمهور

زیتون ـ سولماز ایکدر: تریبون نماز جمعه، منبر واجب تخییری شیعیان، چند صباحی است که تبدیل به سنگری برای حمله به جمهور شده است. ائمه

آخرین مطالب