شهر آفتاب

اخطار به ۸۰ ناشر شرکت کننده در نمایشگاه کتاب

زیتون- رییس شورای نظارت بر محتوای بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در نشست خبری ظهر امروز با اشاره به اصول کلی نظارت که در فعالیت این شورا مدنظر قرار می‌گیرد، گفت که امسال بیشتر اقدامات به صورت نظارت درون‌