شهردار صدرا

شهردار اسبق صدرا فرار کرد

زیتون– منوچهر قائدی٬ شهردار اسبق صدرا در استان فارس٬ از ایران فرار کرد. او به اتهام ارتشا به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وجه

آخرین مطالب