شهرام امیری

خبر اعدام شهرام امیری تایید شد

زیتون– سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشستی خبری، اعدام شهرام امیری را تأیید کرد.  روز گذشته مادر شهرام امیری، از اعدام پسرش خبر داده بود.

سوال‌های بی‌پاسخی که مدفون شدند

زیتون-‌نازنین نامدار: طناب دار پایانی بر معمای ۶ ساله شهرام امیری شد و با مرگ‌ او سوال‌های بسیاری بدون پاسخ باقی مانده است. پرونده شهرام