شهرام احمدی

راست افراطی؛ باز هم اعدام

شهرام احمدی،متولد ۱۳۶۶، یکی از جان‌باختگان است. این جوان کرد و اهل سنت از اردیبهشت ۱۳۸۸ بازداشت شد، و حدود ۳۴ ماه سلول انفرادی و شکنجه و فشار و خشونت را در شکل‌های گوناگون تحمل کرد. احمدی همچون دیگر متهمان، بدون برخورداری از وکیل، در دادگاهی غیرعلنی، با تکیه بر اعتراف‌های ابراز شده زیر شکنجه، به اتهام محاربه محکوم به اعدام شد.