شهرام احمدی

???? ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکم‌ات اعدام است و امضاء می گرفتند

زیتون– محمد سیف زاده، وکیل و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به اعدام گروهی از زندانیان عقیدتی واکنش نشان داد و تاکید کرد«محاکمات هیچ محمل و توجیه قانونی نداشته چه آنکه آنها در مرجعی غیر قانونی و غیر

راست افراطی؛ باز هم اعدام

شهرام احمدی،متولد ۱۳۶۶، یکی از جان‌باختگان است. این جوان کرد و اهل سنت از اردیبهشت ۱۳۸۸ بازداشت شد، و حدود ۳۴ ماه سلول انفرادی و شکنجه و فشار و خشونت را در شکل‌های گوناگون تحمل کرد. احمدی همچون دیگر متهمان، بدون برخورداری از وکیل، در دادگاهی غیرعلنی، با تکیه بر اعتراف‌های ابراز شده زیر شکنجه، به اتهام محاربه محکوم به اعدام شد.