بایگانی

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

پیام‌های روشن با رنگ‌های بنفش و سبز

فریادهایی که مسیر سیاسی روحانی را هم تغییر داد؛

زیتون-مهدی تاجیک: حسن روحانی آرام آرام پایگاه اجتماعی خود را شفاف‌ کرد و حالا در یک تغییر مسیر آشکار از میانه میدان به اردوگاه اصلاح‌طلبان آمده است. او در سال ۹۲ کاندیدای مطلوب اصلاح‌طلبان نبود ولی تنها گزینه موجود برای ادامه…