شرکت کشتیرانی مرسک

بازگشت بزرگ‌ترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان به بازارهای ایران

زیتون– بزرگ‌ترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان، مرسک، تایید کرد که بعد از چهار سال‌ فعالیت‌های تجاری خود را با ایران از سر می‌گیرد.  شرکت مرسک حدود چهار سال پیش و در پی تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا