بایگانی

۰۷ تیر ۱۳۹۵

من شما را به چالش دعوت می‌کنم

به بهانه اجرای «پرهای آتشین»

زیتون- لی لا نیکان: چند سال پیش در تهران، هوای اشعار خیام را در سرم داشتم، با خودم رباعیات خیام را می‌خواندم و آنها را به ذهن می‌سپردم. گاهی تصاویری خیالی در ذهن خودم می‌پرداختم و آن را در ذهنم ادامه…