شاعر ایرانی

اعتراض گسترده مخاطبان تلویزیون به تخریب شاملو در مستند «قدیس»

زیتون– شب گذشته به مناسبت سالمرگ احمد شاملو٬ شاعر بلندآوازه ایرانی٬ مستندی از شبکه سوم صدا و سیما منتشر شد. رویکرد این مستند با اعتراض گسترده مواجه شد٬ حتی خشم تهیه کننده و کارگردان این مستند را نیز برانگیخت. با