شاعر

شاعر شعر «آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو» درگذشت

زیتون– حمید سبزواری، شاعر، ساعات اولیه بامداد امروز در بیمارستان آسیا تهران در گذشت. ایلنا نوشت که بر اساس شنیده‌ها، مرحوم سبزواری وصیت کرده تا در خانه قدیمی‌‌اش در شهر سبزوار دفن شود و پیگیری این مسئله از طریق پسر