سیمین دانشجور

خانه سیمین و جلال به عنوان پاتوق فرهنگی افتتاح شد

زیتون– در نهایت پس از چند نوبت تاخیر٬ خانه سیمین دانشور و جلال آل‌احمد به عنوان پاتوق فرهنگی افتتاح شد. همین جا اعلام می‌کنم برای ثبت و نگهداری این خانه‌ها می‌کوشم چون آرزو دارم سال‌ها بعد وقتی کسی خواست درباره