سید هادی طباطبایی

قصه‌ی پر غصه‌ی «اوقات شرعی»

رمضان امسال هم روزه‌های مسلمین یکسان نبود. برخی ۳۰ روز را در ماه صیام بودند و برخی ۲۹ روز. هنگامی که در ایران، اولِ رمضان

از منبر تا تریبون

به نظر می‌رسد که سخنرانان غیرروحانی رفته‌رفته در کنار روحانیت جای خود را در ابراز نظرهای مذهبی و سخنرانی‌های دینی مستحکم کرده‌اند. امروز نماز جمعه‌ای برگزار نمی‌شود مگر اینکه نصایح پیش از خطبه‌ها را فردی غیرروحانی انجام می‌دهد. کمتر محفل عزایی به پا می‌گردد که از سخنران غیرروحانی بهره نبرد….

محرم؛ ماه مهرورزی شیعیان

دوستی دارم سنی‌مذهب؛ به غایت مهرورز و دوست داشتنی. چنان بر اسلوب اخلاقی مشی روزگار می‌کند که گویی دست خدای از آستین آسمان به در

رؤیای رسولان و جامعه‌ی مؤمنان

۱-اکبر گنجی مقاله محققانه‌ای در نقد فرضیه رؤیای رسولانه نگاشته است[۱]. وی در ۱۴ بند، به انتقاداتی می‌پردازد که رأی عبدالکریم سروش را نشانه می‌رود.