سید رضا برقعی

سید رضا برقعی درگذشت

زیتون- آیت الله  سید رضا برقعی درگذشت. به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدرضا برقعی از اعضای ارشد مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در سن ۶۷

آخرین مطالب