سید احمد خاتمی

احمد خاتمی:چند خانم در برنامه خندوانه قهقه می خندیدند تا مردها را بخندانند

زیتون- سیداحمد خاتمی در گردهمایی بسیجیان کرمان با یاداوری اینکه برای دوره سوم است که به عنوان نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده، تاکید کرد «هیچ دوره ای به اندازه این دوره انتخابات، تخریب وجود نداشت، اما بنا ندارم