سیدعطاءالله مهاجرانی

اهل سنت و جماعت چه کسانی هستند؟

اخیرا-از ۲۵ تا ۲۷ ماه اوت، مطابق ۴ تا ۶ شهریور ماه ، کنفرانسی در گروزنی پایتخت جمهوری شیشان برگزار شده است. عنوان این کنفرانس، بررسی و پاسخ به این پرسش مهم بوده است: اهل سنت و جماعت چه کسانی

امام خمینی، سیاست و کیاست

گزارش بی بی سی که با آب و تاب بسیاراز برنامه شصت دقیقه منتشر شد؛ و تقریبا نیمی از وقت برنامه را گرفت، نمی توان این برنامه را به عنوان یک برنامه معمول تلقی کرد. گزارشی که خوانده شد، افرادی

مهدی فرزند احمد نمی میرد!

خبری شایع شد که سرور معزّز جناب آقای کروبی رحلت کرده اند. خبر درست نبود و به سرعت هم تکذیب شد. منتها این خبر مرا با خودش برد! به دور دست های تاریخ اسلام و تاریخ ایران و بلکه تاریخ

شیوه سخن گفتن مرجعیت

ایشان در ملاقات با دکتر محمد رضا عارف که نماد ادب و سنجیدگی هستند، نمی بایست آن واژه ویژه را بر زبان می آوردند! اولا روایتی که به پیامبر منسوب است که در آن روایت از این واژه استفاده شده است؛ روایتی است که در صحت استناد آن سخن کم نیست.
نکته دوم: این واژه مطلقا در آیات قرآنی نیامده است. سوم: در نهج البلاغه امیرمومنان علی علیه السلام هم شاهد کاربرد این واژه نیستیم.

شجریان زمان را شکست داده است

خدایا مطربان را انگبین ده برای ضرب دستی آهنین ده جگر ها را ز نغمه آب دادند زکوثرشان تو هم ماء معین ده مولوی چه نسبتی در میان هنر هنرمندان و جان رنگین آنان وجود دارد؟ بدون شک جان رنگین

انتخابات، اصولگرایان، اصلاح طلبان و اعتدال گرایان

انتخابات مجلس و خبرگان را چگونه می توان تفسیر کرد ؟ واقعیت این است که افراد به تناسب موقعیتی که دارند، گرایش سیاسی شان، بر اساس آرزوها و یا آرمان خویش ، تجربه های خویش و نیز مجموعه اطلاعاتی که به